Experter på IT Service Management

Profecto är ett varumärke inom Addskills Cornerstone

Instruktör

Utbildning

Ackrediterade utbildningar inom ITIL, Prince2, Lean, Kepner-Tregoe, Service- och affärsmannaskap mm. Schemalagda i Stockholm Göteborg, Malmö, eller på plats hos er på valfri ort.

Expertstöd

Expertstöd

Med expertinsatser från oss får ni precis det stöd ni behöver när ni behöver det. Med våra beprövade metoder för förändrings-arbete, workshops och mentorstöd överför vi kompetens till er och hjälper er nå era mål.

Pimm - styrmodell för IT-organisationer

Pimm™

Pimm™  är en komplett modell för IT som innehåller alla processer, roller, mallar och rutiner du behöver för IT Service Management och för att effektivt producera IT-tjänster som ger värde till din organisation.

ITIL®/PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited
The Swirl logo™ is a registered trade mark of AXELOS Limited