Frukostmöte 7/11 & 14/11

Framtidens IT organisation – Vilka kompetenser, fokus och inställning behöver vi ha för att möta framtidens kunder? 08.30-09.45 Vi kan nu titta bakåt och inse att vi inte varit helt förberedda på den revolution som IT faktiskt har inneburit för vårt sätt att kommunicera, arbeta och mötas. Hur väl förberedda är vi för att möta nästa generation av IT användare som inte alls är intresserad av teknik utan i stället ”bara” använder tjänsterna och hittar på nya kreativa sätt att kravställa och förhålla sig till IT. Hur ser framtidens IT organisation ut och vilka kompetenser, inställning, fokus och berättigande har den? En inblick i en möjlig framtid och några viktiga iakttagelser som vi kan göra för att undvika de enklaste misstagen....